سوریه: اتهامات امریکا به‌خاطر کشتار دستۀ جمعی بی‌اساس است

سوریه: اتهامات امریکا به‌خاطر کشتار دستۀ جمعی بی‌اساس است

سوریه به‌شدت به اتهامات مقام‌های امریکایی، مبنی بر کشتار دستۀ جمعی در یک زندان و سوزاندن اجساد آن‌ها واکنش تند نشان داده و این اتهام‌ها را بی‌اساس خوانده است. به‌اساس خبرنامۀ وزارت خارجه سوریه: "این اتهامات یک دسیسه...