بیکاری در نوار غزه ۶۰ درصد افزایش یافت

بیکاری در نوار غزه ۶۰ درصد افزایش یافت

به گفته منابع فلسطینی در نوار غزه تعداد افراد بیکار در این منطقه به سبب سیاست‌های خصمانه حکومت اسرائیل و محاصره چندین ساله ساکنان آن، ۶۰ درصد افزایش‌یافته است. خبرگزاری دولتی اردن از غزه گزارش داد رییس اتحادیه‌های...