بیهوشی نخست وزیر سنگاپور هنگام سخنرانی

بیهوشی نخست وزیر سنگاپور هنگام سخنرانی

لی لونگ، نخست وزیر سنگاپور که به بیماری سرطان مبتلا است حین یک سخنرانی زنده تلویزیونی از هوش رفت اما بعد از یک ساعت دوباره برگشت و به سخنرانی ادامه داد. به نقل از گاردین، وی که در حال ایراد یک سخنرانی طولانی بود ناگهان از...