آمریکا: چین قوانین بین‌المللی را در دریای جنوبی نادیده می‌گیرد

آمریکا: چین قوانین بین‌المللی را در دریای جنوبی نادیده می‌گیرد

دولت آمریکا، چین را به نقض قوانین بین‌المللی در دریای جنوبی چین متهم کرده است. وزارت دفاع آمریکا هشدار داده است که نظامی ساختن دریای جنوبی چین، قابل پذیرش واشنگتن نیست. جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا که در یک نشست امنیتی...