بینی که در فاریاب بریده شد، در ترکیه مداوا می‌شود

بینی که در فاریاب بریده شد، در ترکیه مداوا می‌شود

ریزه گل که حدود دو هفته قبل بینی اش توسط شوهرش بریده شده بود، امروز از فاریاب به کابل منتقل شد و قرار است به زودی برای درمان به ترکیه منتقل شود. منیره یوسف زاده سخنگوی ارگان های محلی گفت که با ترکیه در این مورد صحبت شده است...