از ۲۵ بیمار روانی تنها ۱۰ بیمار در دارالمجانین هرات تحت درمان قرار می‌گیرند

از ۲۵ بیمار روانی تنها ۱۰ بیمار در دارالمجانین هرات تحت درمان قرار می‌گیرند

گزارش‌ها حاکی از آنست که دارالمجانین هرات تنها مرکز درمان بیماران روانی بوده که در آن، حدود ۲۳۲ بیمار روانی به شمول ۴۰ زن تحت تدوای قرار دارند. مسئولان در دارالمجانین هرات می‌گویندکه بیشتر بیماران روانی در این مرکز را...