اخذ پول از بیماران در مراکز صحی سبب بهتر شدن عرضه خدمات می‌شود

اخذ پول از بیماران در مراکز صحی سبب بهتر شدن عرضه خدمات می‌شود

نماینده گان مردم هرات در مجلس می‌گویند که مسئولان در مراکز صحی دولتی مبلغ ناچیزی را از مراجعین اخذ می‌کنند و این مبلغ را برای  ارائه خدمات بهتر درمراکز صحی به مصرف می‌رسانند.   محمد صالح سلجوقی، نماینده مردم هرات در...