بیماری کانگو در ولایت بادغیس شیوع نداشته است

بیماری کانگو در ولایت بادغیس شیوع نداشته است

مقام‌های اداره محلی بادغیس می‌گویند که بیماری تب خون دهنده در این ولایت شیوع پیدا نکرده است.   جمشید شهابی، سخنگوی والی بادغیس در گفتگویی به تلویزیون چکاد گفته است که تا کنون هیچ واقعه مثبتی از بیماری تب خون دهنده یا...