بیماری روانی ون گوگ در نمایشگاه “در مرز جنون” بررسی شد

بیماری روانی ون گوگ در نمایشگاه “در مرز جنون” بررسی شد

موزه ون گوگ در آمستردام روز سه شنبه از نمایشگاه جدیدی رونمایی کرد. این نمایشگاه بر هجده ماه آخر زندگی ونسان ون گوگ، نقاش بزرگ سبک پسا امپرسیونیست، تمرکز دارد که اوج بیماری روانی او بود. ونسان ون گوگ که در هنر قرن بیستم...