۱۱ نفر طی سال جاری در اثر بیماری « تب خون دهنده» در هرات جان باخته اند

۱۱ نفر طی سال جاری در اثر بیماری « تب خون دهنده» در هرات جان باخته اند

مقام‌ها در ریاست صحت عامه هرات می‌گویند که در ۴ ماه نخست سال جاری ۹۳ نفر در اثر بیماری تب کانگو یا(تب خون دهنده) مصاب شدند که از آن جمله، ۱۱ نفر شان جان باخته اند.   «داکتر احمد امیرنژاد» مسئول نظارت از امراض ساری در...