تدابیر بیمارستان مرکزی به منظور فرا رسیدن ایام عید

تدابیر بیمارستان مرکزی به منظور فرا رسیدن ایام عید

نشست فوق العاده مسئولان بیمارستان حوزوی هرات به منظور تدابیر صحی در ایام عید برگزار شد.   محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات می‌گوید این بیمارستان  در ایام عید با افزایش مدت زمان کاری پرسونل خود به‌گونه...