بیمارستان مرکزی نیمروز به بخش درمان سوءتغذیه مجهز شد

بیمارستان مرکزی نیمروز به بخش درمان سوءتغذیه مجهز شد

بیمارستان مرکزی ولایت نیمروز روز گذشته به بخش درمان بیماران سوءتغذیه مجهز گردید.   احمد عرب سخنگوی والی نیمروز می‌گوید: بخش درمان بیماران سوءتغذیه در بیمارستان ولایتی این ولایت با حضور سردار محمد رحیمی معین...