روزانه ۳۵۰ تن جهت درمان به‌ بیمارستان نور هرات مراجعه می‌نمایند

روزانه ۳۵۰ تن جهت درمان به‌ بیمارستان نور هرات مراجعه می‌نمایند

مسئولان در بیمارستان نور هرات می‌گویند که روزانه تا ۳۵۰ تن از ساکنان زون غرب، جهت درمان به این بیمارستان مراجعه می‌نمایند. عبدالناصر آخندزاده، مسئول این بیمارستان به تلویزیون چکاد گفته است که مراجعین این مرکز درمانی،...