بیمارستان نور هرات، بیمارستان مجهز درمان چشم در غرب کشور است

بیمارستان نور هرات، بیمارستان مجهز درمان چشم در غرب کشور است

با افزایش امکانات و تجهیزات بیمارستان نور هرات، این بیمارستان به یکی از بیمارستان‌های مجهز در حوزه درمان چشم در غرب کشور تبدیل شده است. جمال عبدالناصر رییس این بیمارستان در صحبت به تلویزیون چکاد گفت: "نبود امکانات در...