تا پایان ماه جاری کار ساخت بیمارستان جدید فراه به پایان خواهد رسید

تا پایان ماه جاری کار ساخت بیمارستان جدید فراه به پایان خواهد رسید

تا پایان ماه جاری کار ساخت بیمارستان جدید ولایت فراه به پایان خواهد رسید. ناصر مهری سخنگوی والی فراه به تلویزیون چکاد می‌گوید که بر اساس بر آوردهای اداره محلی این ولایت تا پایان ماه جاری کار ساخت بیمارستان ۲۰۰ بستر جدید...