آغاز کار ساخت بیمارستان عاجل در هرات در آینده نزدیک

آغاز کار ساخت بیمارستان عاجل در هرات در آینده نزدیک

مسئولان در ریاست صحت عامه ولایت هرات می‌گویند به زودی کار ساخت بیمارستان ایمر جنسی یا عاجل در ولایت هرات آغاز می‌شود.   مسئولان ریاست صحت عامه ولایت هرات از ارسال مکتوبی در این زمینه خبر می‌دهند که بر مبنای آن زمین...