نحوه رسیدگی به بیماران در بیمارستان مرکزی بادغیس رضایت بخش نیست

نحوه رسیدگی به بیماران در بیمارستان مرکزی بادغیس رضایت بخش نیست

فعالان مدنی ولایت بادغیس از نحوه رسیدگی داکتران و ارائه خدمات کارکنان این بیمارستان به بیماران ابراز نارضایتی می‌کنند.   جنیدالله اشکانی، یکی از فعالین مدنی بادغیس به تلویزیون چکاد گفته است که به دلیل نبود بخش‌های...