بیمارستان مرکزی بادغیس دارو و داکتر متخصص ندارد

بیمارستان مرکزی بادغیس دارو و داکتر متخصص ندارد

ساکنان ولایت بادغیس از نبود داکتر متخصص و دارو در بیمارستان مرکزی این ولایت شاکی هستند.   آنان می‌گویند که بیشتر بیماران شان را از روستاهای دور دست به بیمارستان مرکزی بادغیس انتقال می‌دهند اما داکتران این بیمارستان...