برای درمان بیماران مبتلا به ایدز تیم‌های خدمات صحی در هرات فعالیت دارند

برای درمان بیماران مبتلا به ایدز تیم‌های خدمات صحی در هرات فعالیت دارند

برای درمان بیماران مبتلا به بیماری ایدز، تیم‌های خدمات صحی در ولایت هرات فعالیت دارند.   عارف شهرام رئیس بیمارستان مرکزی هرات با ابراز این موضوع می‌گوید: طی سال‌های اخیر در قسمت مهار واقعات ایدز در سطح ولایت هرات...