نزدیک به ۹۶ درصد بیماران سینه پهلو در هرات درمان می‌شوند

نزدیک به ۹۶ درصد بیماران سینه پهلو در هرات درمان می‌شوند

نزدیک به ۹۶ درصد بیماران مصاب به بیماری سینه پهلو در مراکز درمانی ولایت هرات درمان می‌شوند.   عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه ولایت هرات می‌گوید که اکنون نیز مشکلاتی در بخش خدمات رسانی صحی برای کودکان در مناطق دور دست...