بیل گیتس برای جهان عاری از مالاریا سرمایه‌گذاری  میکند

بیل گیتس برای جهان عاری از مالاریا سرمایه‌گذاری  میکند

بیل گیتس رئیس و موسس شرکت مایکروسافت قول داده است که جهان را از مالاریا نجات دهد و اکنون از قدرت مالی خود و علم استفاده می‌کند تا برای همیشه این مشکل جهانی را حل کند.   بیل گیتس ۴ میلیون دالر را برای  کمک مالی به برنامه...