بیلبوردهای تبلیغاتی مترو لندن به تسخیر گربه‌ها درآمد

بیلبوردهای تبلیغاتی مترو لندن به تسخیر گربه‌ها درآمد

ایستگاه متروی کلپم کامن (Clapham Common) لندن تمام آگهی ها و پوسترهای تبلیغاتی معمولش را از دیوارهای تونل برچیده و تصاویر بزرگی از ۶۸ گربه را به جای آنها نصب کرده است. در هیاهوی شهر بزرگ و شلوغی مانند لندن، دیدن تصاویر این گربه...