بیش از ۷ میلیون افغان نیاز به کمک‌های فوری دارند

بیش از ۷ میلیون افغان نیاز به کمک‌های فوری دارند

۷.۴ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه ضرورت دارند. یک گزارش تازه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد حاکی است که ۷.۴ میلیون نفر در افغانستان در رویدادهای مختلف طبیعی و جنگ صدمه‌دیده‌اند و به کمک‌های فوری...