بیش از ۵۰ گروه مخالف دولت در کشک کهنه فعالیت دارند

بیش از ۵۰ گروه مخالف دولت در کشک کهنه فعالیت دارند

مقام های محلی ولسوالی کشک کهنه هرات از فعالیت بیش از پنجاه گروه مخالف دولت در این ولسوالی خبر دادند. عبدالرحیم شریفی ولسوال کشک کهنه هرات به تلویزیون چکاد گفت که در حال حاضر بیش از ۵۰ گروه مخالف دولت تحت فرماندهی ملا...