بیش از ۱۴ هزار کیلو گرام مواد کیمیایی در قندهار کشف شد

بیش از ۱۴ هزار کیلو گرام مواد کیمیایی در قندهار کشف شد

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله کشور اعلام کرده است که مأموران پولیس ۱۴ هزار و ۴۰۰ کیلو گرام مواد کیمیایی را که از آن در ساخت هروئین استفاده می‌شود بعدازاینکه از خاک پاکستان وارد افغانستان شد، شناسایی و ضبط...