بیش از ۱۲۰ ارتشی مسئول تامین امنیت در ولسوالی انار دره ولایت فراه شدند

بیش از ۱۲۰ ارتشی مسئول تامین امنیت در ولسوالی انار دره ولایت فراه شدند

ارتش ملی به منظور تامین امنیت بهتر در ولسوالی انار دره ولایت فراه، یک گروهان/تولی ایجاد کرد. این گروهان/تولی دارای سه پاسگاه می باشد. عبدالرئوف رحمانی سخنگوی ارتش ولایت فراه در رابطه با ایجاد این گروهان/تولی به تلویزیون...