بیش از یازده هزار غیرنظامی در سال ۲۰۱۵ در افغانستان کشته و زخمی شدند

بیش از یازده هزار غیرنظامی در سال ۲۰۱۵ در افغانستان کشته و زخمی شدند

سازمان ملل متحد امروز با نشر گزارش تازه خود در مورد تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۱۵ گفت که ۱۱۰۰۲ غیرنظامی در این سال در افغانستان کشته و زخمی شده‌اند. این آمار افزایش چهاردرصدی تلفات افراد ملکی در افغانستان را نسبت به سال...