بیش از نیم میلیون پناهجو به‌ رغم رد درخواست پناهندگی در آلمان زندگی می‌کنند

بیش از نیم میلیون پناهجو به‌ رغم رد درخواست پناهندگی در آلمان زندگی می‌کنند

حدود ۵۵۰ هزار پناهجو به‌رغم رد درخواست پناهندگی‌شان در آلمان زندگی می‌کنند. اتحاد احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی خواستار قوانینی شدیدتر برای اخراج این گونه پناهجویان شده است. به گزارش روزنامه آلمانی "بیلد" سه –...