بیست و یکم نوامبر؛ روز جهانی تلویزیون

بیست و یکم نوامبر؛ روز جهانی تلویزیون

بیست و یکم نوامبر، روز جهانی تلویزیون است. در دسامبر سال ۱۹۹۶، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۱ نوامبر را روز جهان تلویزیون اعلام کرد؛ و اولین گردهمایی جهانی تلویزیون در همان سال (۱۹۹۶) تشکیل یافت. تلویزیون، یک وسیله...