بیست‌وچهار زخمی در بیست‌وچهار ساعت

بیست‌وچهار زخمی در بیست‌وچهار ساعت

در جریان ۲۴ ساعت گذشته رویدادهای ترافیکی مختلفی در سطح و اطراف شهر هرات رخ‌داده است که در نتیجه این رویدادها، حدود ۲۴ تن زخمی شده‌اند. محمدرفیق شیرزی، سخنگوی بیمارستان حوزوی هرات در این رابطه به تلویزیون چکاد گفت: «بر...