تاکنون ۱۰۰ هزار افغان به دلیل ناامنی‌ها آواره شده‌اند

تاکنون ۱۰۰ هزار افغان به دلیل ناامنی‌ها آواره شده‌اند

از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، شمار آوارگان جنگ‌های داخلی افزایش یافته است. به اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر در افغانستان آواره شده‌اند و این آمار کاهش ۳۶ درصدی را نسبت...