برخی از بیجا شدگان داخلی در ناامنی‌های هرات دست دارند

برخی از بیجا شدگان داخلی در ناامنی‌های هرات دست دارند

برخی از اعضای شورای ولایتی هرات می‌گویند که برخی از بیجا شدگان داخلی، در ناامنی‌های این ولایت نقش دارند. توریالی طاهری، معاون شورای ولایتی هرات به تلویزیون چکاد گفت: " برخی از موارد سرقت‌ها و حملات تروریستی، از سوی بیجا...