بیجا شدگان داخلی در فراه هیچ کمکی دریافت نکرده اند

بیجا شدگان داخلی در فراه هیچ کمکی دریافت نکرده اند

شماری از بیجا شدگان داخلی در فراه از عدم رسیدگی اداره امور مهاجرین و عودت کنندگان به وضعیت شان شاکی اند.   «عزیزه» یکی از بیجا شدگان داخلی در گفتگو با تلویزیون چکاد می‌گوید که با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو بوده و توان...