بیایید بدانیم که چشم انسان چه رنگ‌هایی را نمی‌بیند؟

بیایید بدانیم که چشم انسان چه رنگ‌هایی را نمی‌بیند؟

تلاش کنید سبز متمایل به قرمز را تصور کنید، منظور رنگ قهوه‌ای آزاردهنده‌ای که از ترکیب رنگ قرمز و سبز به دست می‌آید نیست، منظور سبزی است که متمایل به قرمز و یا قرمزی است که متمایل به سبز باشد، و یا تلاش کنید آبی متمایل به...