بیایید بدانیم که آب نوشیدن هم برنامه روزانه‌ای دارد!

بیایید بدانیم که آب نوشیدن هم برنامه روزانه‌ای دارد!

به ترتیب زیر در روز آب بنوشید و قبل از نوشیدن هر لیوان این جملات را هم زمزمه کنید(بسیار موثر است؛ حتما امتحان کنید): لیوان اول: بامداد، پس از بیدار شدن از خواب خداوندا! سپاس تو را که بار دیگر به من طلوع خورشید را هدیه دادی؛...