بیاموزید که مدیران تازه کار چه اشتباهاتی را انجام می‌دهند

بیاموزید که مدیران تازه کار چه اشتباهاتی را انجام می‌دهند

اگر شما هم تازه مدیر شده اید از این اشتباهات دوری کنید. مدیر شدن برای اولین‌بار بسیار هیجان‌انگیز اما سخت و طاقت‌فرسا است. زمانی که در مقام یک مدیر هستید قدرت اثربخشی تغییرات، تاثیرگذاری و راهنمایی کارکنان‌تان برای...