مستقر شدن جنگنده‌های اف‌۱۶ ناتو در بگرام

مستقر شدن جنگنده‌های اف‌۱۶ ناتو در بگرام

گزارش‌ها می‌رساند که جنگنده‌های اف‌۱۶ ماموریت حمایت قاطع، به میدان هوایی بگرام مستقر شده است. به اساس توئیت رسمی این ماموریت، این جنگنده‌ها از پایگاه هوایی "آویانو" در شمال ایتالیا به میدان هوایی "بگرام" انتقال...