بچه ۷ ساله اسرائیلی یک مجسمه ۳۴۰۰ ساله را کشف کرد

بچه ۷ ساله اسرائیلی یک مجسمه ۳۴۰۰ ساله را کشف کرد

یک پسربچه در نزدیکی شهر باستانی بت شآن واقع در شمال اسرائیل مجسمه‌ای سفالی پیدا کرد که اثر باستانی با ارزشی به‌شمار می‌رود. مادر کودک مجسمه را به مقامات مسئول تحویل داد. روز پنجشنبه ۲۵ فوریه اداره آثار باستانی اسرائیل...