بویینگ با فناوری چاپ سه بعدی در تلاش متحول ساختن صنعت ساخت ماهواره

بویینگ با فناوری چاپ سه بعدی در تلاش متحول ساختن صنعت ساخت ماهواره

گزارش‌ها از شرکت بویینگ می‌رساند که این شرکت با فناوری چاپ سه بعدی در تلاش متحول ساختن صنعت ساخت ماهواره می‌باشد. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که شرکت بویینگ به ساخت ماهواره‌های بزرگ، قدرتمند و پر هزینه شهرت...