نوشته هایی با برچسب "بوسه"

عکس روز…

عکس روز…

ماهیان در هنگام درگیری با یک‌دیگر، با وارد کردن فشار بر لب‌های شان قدرت شان را به رخ می‌کشند.     ماهیان در هنگام درگیری با یک‌دیگر، با وارد کردن فشار بر لب‌های شان قدرت شان را به رخ...

بوسه گیرنده از یک مار، گزیده شد

بوسه گیرنده از یک مار، گزیده شد

یک ساکن ایالت فلورریدا هنگامی که می‌خواست یک مار زنگی را ببوسد گزیده شد. به اساس گزارش رسانه‌های امریکایی، این فرد هنگام بازی با مار بود و پس از آن اقدام به بوسیدن این مار زنگی کرد. این فرد پس از گزیده شدن با چرخبال به...