بوزداغ: قانون اساسی ترکیه باید به زباله‌دانی انداخته شود

بوزداغ: قانون اساسی ترکیه باید به زباله‌دانی انداخته شود

بکر بوزداغ وزیر محکمه ترکیه درباره قانون اساسی کنونی کشورش اظهارنظر جالبی کرده است. به گزارشی از تلویزیون "تی آر تی" ترکیه، بکر بوزداغ گفت: "قانون اساسی کنونی ترکیه را باید به زباله‌دان بیندازیم". وی در همایشی که با...