بورسیا دورتموند منتظر پیشنهاد خوب برای اوبامیانگ است

بورسیا دورتموند منتظر پیشنهاد خوب برای اوبامیانگ است

بورسیا دورتموند، برای پیشنهادهای گزاف تیم‌های بزرگ اروپایی، به‌خاطر به خدمت گرفتن پیر امریک اوبامیانگ لحظه شماری می‌نماید.   این در حالی است که هم اکنون گمانه‌زنی‌ها به‌خاطر جدایی اوبامیانگ از دورتموند زیاد به...