بودجه ۶ قرار داد پروژه‌های انکشافی از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

بودجه ۶ قرار داد پروژه‌های انکشافی از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

بودجه شش قرارداد پروژه‌های انکشافی در جلسه کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید. ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ی گفته‌ که جلسه‌ی این کمیسیون تحت ریاست رئیس جمهور غنی برگزار شد و در آن بودجه شش قرارداد بزرگ انکشافی منظور...