مصرف ۵۷ درصد از بودجه پروژه‌های غیر مشروط در هرات

مصرف ۵۷ درصد از بودجه پروژه‌های غیر مشروط در هرات

مسئولان در اداره انکشاف دهات ولایت هرات از تطبیق چهار پروژه از بودجه غیر مشروط در برخی از روستاهای این ولایت خبر می‌دهند. آقا محمد صدیقی رئیس اداره انکشاف دهات ولایت هرات به تلویزیون چکاد گفت: هزینه این پروژه‌ها بالغ بر...