نرسیدن بودجه؛ مانعی پرداخت به موقع معاش متقاعدین در هرات

 نرسیدن بودجه؛ مانعی پرداخت به موقع معاش متقاعدین در هرات

در پی شکایت شماری از  متقاعدین از نرسیدن معاش تقاعدی شان در هرات، رییس کار وامور اجتماعی این ولایت می‌گوید که هنوز بودجه از مرکز به آنان نرسیده است.   عبدالقیوم افغان رییس کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در هرات می...