بودجه معارف هرات در سال های اخیر ۹ درصد کاهش داشته است

بودجه معارف هرات در سال های اخیر ۹ درصد کاهش داشته است

  بودجه اختصاص یافته برای اداره معارف هرات در سال‌های اخیر نزول ۹ درصدی را شاهد بوده است. عبدالرزاق احمدی رئیس معارف ولایت هرات می‌گوید، در تناسب با سال‌های گذشته بودجه‌‌ای که برای اداره معارف درنظر گرفته می‌شد،...