دست رد پارلمان بر بودجه مالی حکومتیان؛ مجلس بودجه مالی ۱۳۹۶ را رد کرد

دست رد پارلمان بر بودجه مالی حکومتیان؛ مجلس بودجه مالی ۱۳۹۶ را رد کرد

مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز ، با بیشتر رقم آرای اعضای حاضر این مجلس، طرح بودجه مالی سال ۱۳۹۶ را رد کرد. اعضای مجلس نمایندگان پیشتر هشدار داده اند که اگر حکومت تصمیم رد صلاحیت هفت وزیر را قبول نکند، مجلس طرح بودجه...