بودجه مالی سال ۱۳۹۵ با اکثریت آرا تصویب شد

بودجه مالی سال ۱۳۹۵ با اکثریت آرا تصویب شد

مجلس نمایندگان امروز دوشنبه، بودجه مالی سال ۱۳۹۵ را با اکثریت آرا به تصویب رساند. این بودجه قبلاً از سوی مجلس نمایندگان به دلیل عدم توازن در بودجه ولایات، رد شده بود. اما وزارت مالیه پس از رد بودجه گفت، این طرح با در نظر...