به یونان روزانه ۷ هزار پناه‌جو وارد می‌شود

به یونان روزانه ۷ هزار پناه‌جو وارد می‌شود

کارشناسان مهاجرت در یونان می‌گویند که تعداد مهاجرانی که از جزایر یونانی نزدیک به ترکیه وارد یونان می‌شوند در هفته گذشته روزانه به حدود هفت هزار نفر افزایش‌یافته است. سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید در اواخر ماه...