دیگو مارادونا در بارسلونا معتاد به مواد مخدر شد

دیگو مارادونا در بارسلونا معتاد به مواد مخدر شد

در تازه ترین اظهار نظرهای دیگو مارادونا، اسطوره تیم ملی آرژانتین، او گفته است که در بارسلونا به مواد مخدر روی آورده است. مارادونا گفت: " نخستین بار ۲۴ ساله بودم که در بارسلونا مواد مخدر مصرف کردم که بزرگترین اشتباه زندگیم...